Thực hiện công tác AT – VSLĐ đối với CBCNV mới được EVNNPC điều chuyển từ ETC1 về NPSC

(0 Câu hỏi)   617
Đăng bởi Tổ AT NPSC Đăng ngày Sep 29, 2020
Loại - An toàn
Tổ AT-NPSC Trinh Duy Sơn 2020
Thực hiện công tác AT – VSLĐ đối với CBCNV mới được EVNNPC điều chuyển từ ETC1 về NPSC  

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan