Triển khai phân hệkiểm tra đột xuất an toàn lao độngtạihiệntrường,đơn vị cơ sở, thông báo khi kết thúc công việc trên ECP

(0 Câu hỏi)   5
Đăng bởi Tra Cứu NPSC Đăng ngày May 16, 2022
Loại - Kiểm soát ECP
Tài liệu trên Eoffice

Tài Liệu NPSC

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan