Thực hiện cấp PCT, LCT điện tử và việc chụp, gửi ảnh phiên làm việc lên ECP theo quy định của EVNNPC.

(0 Câu hỏi)   239
Đăng bởi Tổ AT NPSC Đăng ngày Nov 2, 2020
Loại - Kiểm soát ECP
Tài liệu NPC

Thực hiện cấp PCT, LCT điện tử và việc chụp, gửi ảnh phiên làm việc lên ECP theo quy định của EVNNPC.

Hướng dẫn các bước trên phần mềm ECP

 

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan