Rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác AT – VSLĐ của EVNNPC và việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ An toàn Chuyên trách.

(0 Câu hỏi)   199
Đăng bởi Tổ AT NPSC Đăng ngày Nov 24, 2020
Loại - An toàn
Tài liệu chung

Rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác AT – VSLĐ của EVNNPC và việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ An toàn Chuyên trách.

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan