BC khắc phục tồn tại Yên Bái

(0 Câu hỏi)   406   55
Đăng bởi Tổ AT NPSC Đăng ngày Sep 1, 2020
Loại - KT Tổng thể
Yên Bái 2020
Khắc phục tồn tại sau ktra của TT07

Báo cáo khắc phục tồn tại của Nghệ An 10/06/2020

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan