BC khắc phục tồn tại Nghệ An

(0 Câu hỏi)   510   59
Đăng bởi Tổ AT NPSC Đăng ngày Sep 1, 2020
Loại - KT Tổng thể
Nghệ An 2020
Khắc phục tồn tại sau ktra của TT07

Báo cáo khắc phục tồn tại của Nghệ An 10/06/2020

Chưa có câu hỏi nào.

0
0 /5 sao (0 Câu hỏi )

Thêm câu hỏi

Xếp hạng *

Tài liệu liên quan